Welkom bij Praktijk voor Logopedie Zandvoort

Wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van de spraak, de taal, de stem, de adem of het slikken, kan logopedie iets voor u betekenen. In Logopediepraktijk Zandvoort kunt u bij Ineke Schavemaker  voor alle voorkomende logopedische klachten terecht. De praktijk is dagelijks bereikbaar. U kunt zich telefonisch aanmelden (023-5731966) of door het versturen van een email met uw vraag en gegevens (via deze website).

Logopedie voor pasgeborenen

Waarom hebben baby’s moeite met drinken?
Heeft uw kind problemen met het eten van de lepel of het leren kauwen?

Logopedie voor kinderen

Heeft uw kind een spraak of taalprobleem?
Heeft uw kind moeite met lezen?
Wanneer gaat u met uw kind naar de logopedist?

Logopedie voor volwassenen

Heeft u zelf, uw partner, vader of moeder:
Een beroerte gehad
Eetproblemen
Drinkproblemen

Kwalititeit collegiaal De logopedisten zijn lid van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Kennis en vaardigheden worden op peil gehouden door het regelmatig volgen van na- en bijscholing. De praktijk neemt deel aan collegiaal regionaal en landelijk overleg met logopedisten en multidisciplinair zoals in ParkinsonNet, Afasieteam STAQ (neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen) en met collega’s in het landelijk netwerk Stotteren (NVST).