Welkom bij Praktijk voor Logopedie Zandvoort

Wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van de spraak, de taal, de stem, de adem of het slikken, kan logopedie iets voor u betekenen. In Logopediepraktijk Zandvoort kunt u bij Ineke Schavemaker  voor alle voorkomende logopedische klachten terecht. De praktijk is dagelijks bereikbaar. U kunt zich telefonisch aanmelden (023-5731966) of door het versturen van een email met uw vraag en gegevens (via deze website).

Logopedie voor pasgeborenen

Waarom hebben baby’s moeite met drinken?
Heeft uw kind problemen met het eten van de lepel of het leren kauwen?

Logopedie voor kinderen

Heeft uw kind een spraak of taalprobleem?
Heeft uw kind moeite met lezen?
Wanneer gaat u met uw kind naar de logopedist?

Logopedie voor volwassenen

Heeft u zelf, uw partner, vader of moeder:
Een beroerte gehad
Eetproblemen
Drinkproblemen

Kwaliteit

De logopedisten zijn lid van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Kennis en vaardigheden worden op peil gehouden door het regelmatig volgen van na- en bijscholing. De praktijk neemt deel aan regionaal en landelijk overleg met logopedisten in de praktijken, met logopedisten die werken met neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen (STAQ) en die werken met stotteren en broddelen.

  

Logopedie Zandvoort en de maatregelen ivm Corona

 

Protocol Praktijk voor Logopedie Zandvoort  

 

ivm Corona  

 

vanaf 11 mei 2020 

 

Weer van harte welkom op de praktijk!  

 

Onze gezondheid blijft het allerbelangrijkst, dus we blijven alert. 

 

De ingang is de buitendeur, rechts van de fietsen. De grote hal wordt als wachtkamer niet meer gebruikt.

 

  • Afmelden bij symptomen als snotteren, hoesten, verhoging
  • Er is de mogelijkheid van online consulten en therapie.
  • Afstand tot elkaar minstens 1,5 meter
  • Handen wassen voor en na de logopedie in de behandelruimte
  • Met volwassenen is het mogelijk een plexiglas tussenscherm te plaatsen 

 

 Daarnaast:

 

  • Kom niet veel te vroeg. Er is immers geen wachtruimte.
  • Wacht buiten tot u / jij gehaald wordt – Ook om een kind weer op te halen
  • De tussentijd is voor het schoonmaken van materiaal en ruimte
  • Behandeling aan huis op medische indicatie is mogelijk met in acht nemen van alle richtilijnen.