Welkom bij Logopediepraktijk Zandvoort, Ineke Schavemaker

Wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van de spraak, de taal, de stem, de adem of het slikken, kan logopedie iets voor u betekenen. In Logopediepraktijk Zandvoort kunt u bij Ineke Schavemaker en Froukje Heijliger voor alle voorkomende logopedische klachten terecht. De praktijk is dagelijks bereikbaar. U kunt zich telefonisch aanmelden (023-5731966) of door het versturen van een email met uw vraag en gegevens (via deze website).

Kwaliteit

De logopedisten zijn lid van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Kennis en vaardigheden worden op peil gehouden door het regelmatig volgen van na- en bijscholing. De praktijk neemt deel aan het regionale logopedistenoverleg.

Logopedie Zandvoort online ivm Corona

In verband met de richtlijnen rondom het Coronavirus is de praktijk voor directe contacten in de praktijkruimte gesloten. In plaats daarvan wordt de logopedie voortgezet met online en digitaal oefeningen en materiaal voor kinderen, hun ouders en voor de volwassen clienten.De praktijk is bereikbaar voor online consulten en telefonisch overleg. Hierbij wordt rekening wordt gehouden met de online privacy.Het is even wennen voor allemaal maar gelukkig merken we dat het werken op deze manier met zowel de bestaande contacten als bij een nieuwe aanmelding een goed alternatief.

De logopedische zorg vanuit de praktijk in Zandvoort is bereikbaar met dezelfde contactgegevens.