Praktijkinformatie

Logopedie

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De logopedist biedt therapie en advies. Dit kan in een individuele behandeling of in een groep plaatsvinden (The Hanen Program -oudercursus voor ouders van kinderen die niet of nauwelijks spreken -).

Logopedisten worden ook betrokken bij problemen bij het slikken. Slikproblemen belemmeren het eten en drinken. Slikken met teveel druk van de tong kan de ontwikkeling van de kaak en het gebit belemmeren. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit kan het gevolg zijn van neurologische afwijkingen of van bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Bij ouderen kunnen slikstoornissen ontstaan door neurologische aandoeningen.

Logopedisten werken niet alleen in de gezondheidszorg. Zij kunnen professionals begeleiden die de communicatieve aspecten van hun presentatie willen verbeteren. Zo werken er logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

De logopedist heeft als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling een belangrijke taak in de preventie en voorlichting binnen de jeugdgezondheidszorg, peuterscholen, kinderdagverblijven en het onderwijs.

Vergoedingen

Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, na verwijzing door een arts of specialist.

Wat u zelf kunt doen om kind te stimuleren
Wat mag ik verwachten van mijn kind op een bepaalde leeftijd? Mag ik mijn kind verbeteren? Is voorlezen belangrijk? Op al deze vragen en meer krijgt u antwoord op www.kindentaal.nl.

Kwaliteitswaarborg

De logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat zij voldoen aan de criteria van opleiding, na- en bijscholing en intercollegiaal overleg logopedie.

Meer informatie over het Kwaliteitsregister Paramedici: Kwaliteitsregister en www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Over de NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden.

De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief.
Zij stelt zich ondermeer ten doel de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten. Thema’s als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamelijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg.

Privacy en klachtrecht

Uw patiëntendossier valt onder de Wet Persoonsregistraties. Het reglement is aangemeld bij de Registratiekamer.

Door de NVLF is een klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Een brochure is in de praktijk beschikbaar.