Uitleg en stoornissen

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind. Op de volgende pagina's kunt u meer lezen over de specifieke stoornis.

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers. 

Adem / Stem:
adem- en stemproblemen bij benauwdheid
heesheid, een schorre stem
adembeheersing als voorbereiding op zingen 
spreken in een presentatie 
stemproblemen en stemverandering bij een neurologische aandoening 

Spraak:
stotteren
slissen/lispelen (interdentaliteit)
articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
dysarthrie (problemen met spreken / slikken na een beroerte)
neusspraak
snel, slordig, onduidelijk spreken (broddelen)

Taal:
taalontwikkelingsproblemen
afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
dyslexie (de onderliggende taalstoornis als basis van het lees- en schrijfprobleem)

Gehoor:
luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
spraakafzien (o.a. liplezen)

Mondmotoriek, eten en drinken:
overgevoeligheid in het mondgebied
open mond (mondademen, speekselverlies) 
eet- en drinkproblemen, verslikken 
duim-, vinger- of speenzuigen 
verkeerd slikken en kaak/gebitsafwijkingen 

Praktijk voor Logopedie Zandvoort: Burgemeester Nawijnlaan 100 2042 PZ Zandvoort tel: 023-5731966